Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

raspisuje

NATJEČAJ

 

za izbor:

-jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane liturgika, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

-jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane ekumenska teologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

-jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane kanonsko pravo, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

-jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane pastoralna teologija, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

-jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja teologija, znanstvene grane biblijska teologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje Humanističke znanosti, znanstveno polje teologija i znanstvenu granu biblijska teologija, bez zasnivanja radnog odnosa.

Ostale informacije možete naći u dokumentu koji je u prilogu.

Natjecaj_za_izbor_redovitog_profesora