Natječaji

07.06.
2016.
06.06.
2016.
02.06.
2016.

FILOZOFSKI FAKULTET RASPISUJE NATJEČAJ

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku FILOZOFSKI FAKULTET RASPISUJE NATJEČAJ za izbor 1. nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i na radno mjesto redovitog profesora iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvene grane knjižničarstvo 2. suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene […]

Uredio Josip Magdika | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
Stranica 3 od 3123