Javna obrana doktorske disertacije Nadire Puškar Mustafić

Javna obrana doktorske disertacije Nadire Puškar Mustafić

Javna obrana doktorske disertacije Nadire Puškar Mustafić, polaznice Poslijediplomskoga sveučilišnog studija Književnost i kulturni identitet iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, održat će se 5. lipnja 2017. u 15:00 sati na Filozofskom fakultetu Osijek (soba br. 47) pred Povjerenstvom za obranu doktorske disertacije u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Sanja Runtić

2. doc. dr. sc. Alen Biskupović

3. izv. prof. dr. sc. Biljana Oklopčić

4. doc. dr. sc. Silvija Ručević

5. doc. dr. sc. Ivan Trojan

Naslov doktorske disertacije glasi: Katarzični efekti suvremene autobiografske američke drame.