39. Promocija doktora znanosti i umjetnosti

39. Promocija doktora znanosti i umjetnosti

39. Promocija doktora znanosti i umjetnosti održat će se u petak, 26. travnja 2019. na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek (Aula Magna), Vladimira Preloga 1, Sveučilišni kampus,s početkom u 10.00 sati.


Na 39. Promociji doktora znanostii umjetnosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku promovirat će 67 doktora znanosti i umjetnosti iz sljedećih znanstvenih i umjetničkih područja:

  • PRIRODNIH ZNANOSTI
  • TEHNIČKIH ZNANOSTI
  • BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
  • BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
  • DRUŠTVENIH ZNANOSTI
  • HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
  • INTERDISCIPLINARNIH PODRUČJA ZNANOSTI
  • INTERDISCIPLINARNIH PODRUČJA UMJETNOSTI