Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Poslijediplomski specijalistički studiji
Poslijediplomski specijalistički studiji

Poslijediplomski specijalistički studiji traju od jedne do dvije godine odnosno dva do četiri semestra, a završetkom se stječe akademski naziv sveučilišnog specijaliste određenog područja.

Na znanstveno-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja strossmayera u Osijeku ustrojeno je 28 poslijediplomskih specijalističkih studija iz znanstvenih područja: tehničkih znanosti 5, biomedicina i zdravstvo 4, biotehničkih znanosti 8,  društvenih znanosti 8, humanističkih znanosti 1, te 2 sveučilišna interdisciplinarna poslijediplomska specijalistička studija od toga 1 u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti. Za 28 poslijediplomskih specijalističkih studija izdana je Dopusnica Ministra/Odluka Senata.  


Pregled poslijediplomskih specijalističkih studija