Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Opći podaci Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
R e k t o r a t  31000 Osijek, Trg Sv. Trojstva 3
Telefoni: (031) 224 102, 224 110, 224 120, 224 130
Telefaks: (031) 207 015
URL: http://www.unios.hr
e-mail: rektorat@unios.hr
Žiro račun: 2500009-1102012988 MB: 3049779 OIB: 78808975734
IBAN: HR4325000091102012988
Prikaži Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku na većoj karti