Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Filozofski fakultet
Dekanica:
prof. dr. sc. Loretana Farkaš
Adresa:
Osijek, Lorenza Jägera 9, http://www.ffos.unios.hr
Prodekani:
Prodekanica za nastavu: doc. dr. sc. Goran Livazović
Prodekan za studijske programe i studente: doc. dr. sc. Dubravka Božić Bogović
Prodekanica za znanost i međunarodnu suradnju: izv. prof. dr. sc. Marija Omazić
Prodekanica za razvojno-stručni rad: doc. dr. sc. Silvija Ručević
Telefon:
031-211-400
Fax:
031-212-514