Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti
Dekan:
Izv. prof. dr. sc. Damir Matanović
Adresa:
Osijek, Ulica cara Hadrijana 10
www.foozos.unios.hr/
Prodekani:
izv. prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević prodekanica za nastavu
izv. prof. dr. sc. Irella Bogut prodekanica za znanost
izv. prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović prodekanica za poslovne odnose i međunarodnu suradnju
doc. dr. sc. Emina Berbić Kolar prodekanica za razvojno-stručni rad
Telefon:
031-321-700
Fax:
031-321-899