Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   

Zatvori

Natječaj Učiteljskog fakulteta

 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UČITELJSKI  FAKULTET U OSIJEKU

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.    jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija 

2.    jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora za znanstveno područje Prirodnih znanosti, znanstveno polje matematika, znanstvena grana geometrija i topologija

3.    jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje Društvenih znanosti, znastveno polje edukacijsko-rehabilitacijske znanosti, znanstvena grana inkluzivna edukacija i rehabilitacija

Objavio: Ivana Đurđević | 17.06.2011.

Ostale objave: