Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   

Zatvori

Natječaj Filozofskog fakulteta

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

RASPISUJE

N   A   T   J    E   Č   A   J

za izbor

- nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora i na radno mjesto izvanrednog profesora iz područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane poredbena književnost (mađarska književnost),

- nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, polje filozofija, znanstvena grana filozofija,

- nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta iz područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filologije, znanstvene grane kroatistika.

- suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja pedagogije, znanstvene grane pedagogija ranog i predškolskog odgoja.

- suradnika u suradničko zvanje asistenta i na radno mjesto asistenta iz područja humanističkih znanosti, polja povijesti, grane hrvatska i svjetska ranonovovjekovna povijest.

 

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i uvjete prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/03., 198/93., 105/04., 174/04.,  46/07. i 45/09.).

Pristupnici prijave podnose na propisanim obrascima za prijavu na natječaj, ovisno o zvanju za koje se prijavljuju, objavljenim na mrežnim stranicama Fakulteta pod linkom "Dokumenti", a u kojima je navedeno koja se dokumentacija prilaže.

Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka.

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

   Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

Osijek, Lorenza Jägera 9

S naznakom “za natječaj”
Objavio: Maja Krtalić | 30.09.2011.

Ostale objave: