Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   

Zatvori

Natječaj Učiteljskog fakulteta

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

UČITELJSKI  FAKULTET U OSIJEKU

 

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

 

1.    jednog nastavnika u umjetničko-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje likovna umjetnost, umjetnička grana slikarstvo

 

2.    tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta za znanstveno područje Društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija, znanstvena grana opća pedagogija

Objavio: Ivana Đurđević | 02.12.2011.

Ostale objave: