Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Prof. dr. sc. Stanislav Marijanović
Prof. dr. sc. Stanislav Marijanović, professor emeritus (1992. – 1994.)

Rođen je 3. ožujka 1935. u Kloštru Podravskom. Gimnaziju je završio u Osijeku, a studij kroatistike, rusistike i poslijediplomski studij na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je magistrirao (1975.) i doktorirao (1983.) s temama iz nove hrvatske književnosti. Osnutkom Pedagoškog (sada Filozofskog) fakulteta u Osijeku, od 1978. predaje Povijest hrvatskoga književnog jezika, potom predmeta Starija hrvatska književnost i Novija hrvatska književnost. Za redovitog profesora biran je 1984., a za redovitog profesora u trajnom zvanju 1997. Predavao je i Uvod u metodologiju znanstvenoistraživačkog rada, bio gost-profesor, uspostavio i vodio Studij glume, Studij glazbene kulture i poslijediplomski studij Hrvatski jezik i književnost u kontekstu srednjoeuropskih jezika i književnosti, vodio projekte Ministarstva znanosti Povijesni razvoj književnosti, kazalište i umjetnička baština Slavonije, Corpus Strossmayeranum – Fontes i druge. Bio je dekan svog fakulteta u dva mandata (1980. - 1984.), prorektor i rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (1990. - 1994.), a u Domovinskom ratu predsjednik Kriznog stožera za obranu Sveučilišta, odlikovan od Predsjednika Republike Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića. Član je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti od 1990., Društva hrvatskih književnika, svih pet organizacijskih odbora znanstvenih Sabora Slavonije i Baranje, Prvoga međunarodnoga znanstvenog skupa o Josipu Jurju Strossmayeru, osječkoga(1990.), i drugoga, Akademijina (1995.), Hrvatskih slavističkih kongresa u Puli i Osijeku, Krležinih dana u Osijeku i drugih. Sudionik je vodećih kroatističkih i slavističkih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1960. objavljuje brojne znanstvene i stručne radove sadržane u periodici, zbornicima i zasebnim knjigama. Pisao je i o povijesti visokog školstva i Sveučilišta u Osijeku. Odlukom Senata od 2. svibnja 2006. dodijeljeno mu je počasno znanstveno-nastavno zvanje professor emeritus.