Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Knjižnica
Zajednička knjižnica Odjela za matematiku, Odjela za fiziku i Odjela za biologiju trenutno raspolaže sa 7332 knjiga, od toga 4682 knjiga pripada Odjelu za matematiku, a taj broj se svakim danom povećava. U akademskoj godini 2008./2009. nabavljeno je oko 217 knjiga na matematičkom dijelu. 
Pri tome su angažirana sredstva znanstvenih projekata, vlastitih sredstava Odjela za matematiku, Udruge matematičara Osijek i iz donacija. Knjižni fond čine kvalitetne knjige značajnih svjetskih izdavača (Springer- Verlag, Cambridge Univ. Press, American Math. Soc., SIAM, Math. Asoc. of America, London Math. Soc., McGraw Hill Itd.) koje se obično nabavljaju po posebnim uvjetima uz vrlo značajan popust na osnovi članstava u međunarodnim udruženjima ili na osnovi autorstva. 
 Posebno treba istaknuti da na Odjel za matematiku redovito pristiže 300 znanstvenih i stručnih časopisa doslovno iz cijelog svijeta, a od toga je 50 časopisa dostupno i u elektronskom obliku. 132 časopisa dolaze temeljem razmjene za vlastiti međunarodno priznati znanstveni časopis Mathematical Communications, a ostatak kroz članstva naših nastavnika i asistenata u više od 40 međunarodnih znanstvenih i stručnih udruženja.
 
Stari volumeni časopisa redovito se uvezuju. Za neke časopise dostupna je i elektronska verzija od početka izlaženja. Spomenimo primjerice da hrvatski matematički časopis Glasnik matematički posjedujemo uvezan po volumenima od početka izlaženja 1946. godine, a osnovni časopis Američkog matematičkog društva American Mathematical Monthly uvezan je po volumenima od broja 67(1960. godina). Svi volumeni tog časopisa od 1893. godine su on-line dostupni na računalima knjižnice Odjela. Također, na računalima knjižnice Odjela omogućen je izravan pristup dvjema osnovnim matematičkim bazama podataka: MathSciNet (American Mathematical Society) i Zentralblatt für Mathematik und Ihre Granzgebitete (Deutsche Mathematiker Vereinigung), matematičkoj enciklopediji i svim međunarodnim stručnim udruženjima (njih oko 40) u koje su učlanjeni naši suradnici i nastavnici. Za pretraživanje fonda knjižnice izrađena je vlastita baza podataka dostupna putem Interneta. U bazi se, osim osnovnih podataka, evidentiraju sadržaj i predgovor svake knjige ili časopisa čime je bitno prošireno područje pretraživanja po ključnoj riječi. Također, u biblioteci je dostupno i nekoliko matematičkih, tehničkih i opće znanstvenih enciklopedija u papirnatim ili elektronskim verzijama.