Zapošljavanje

13.04.
2016.

Natječaj Odjela za matematiku

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za matematiku raspisuje NATJEČAJ za izbor i prijam jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Prirodnih znanosti, znanstvenog polja matematika, u radnom odnosu na određeno vrijeme u punom radnom vremenu. Natječaj Odjela za matematiku Obrazac br. 5

Uredio Dubravka Trampus | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
08.04.
2016.

Umjetnička akademija u Osijeku – natječaj za suradnike

KLASA: 112-02/16-02/04 UR. BROJ: 2158-73-01-16-07 U Osijeku, 05. travnja 2016. godine Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija u Osijeku raspisuje NATJEČAJ Na Odsjeku za likovnu umjetnost 1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz Umjetničkog područja, umjetničkog polja likovnih umjetnosti, umjetnička grana kiparstvo na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera […]

Uredio Dubravka Trampus | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
08.04.
2016.

Umjetnička akademija u Osijeku – poništenje natječaja

KLASA: 112-02/16-02/04 UR. BROJ: 2158-73-01-16-08 U Osijeku, 05. travnja 2016. Sveučilište Josipa Jujra Strossmayera u Osijeku Umjetnička akademija u Osijeku Poništava natječaj Za izbor jednog nastavnika u naslovno umjetničko-nastavno zvanje docenta za Umjetničko područje, umjetničko polje glazbena umjetnost, umjetnička grana reprodukcija glazbe-sviranje (udaraljke) na Umjetničkoj akademiji u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – […]

Uredio Dubravka Trampus | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
04.04.
2016.

Natječaj Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI raspisuje N A T J E Č A J za izbor Pristupnici za izbor obvezni su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu ispunjavati i uvjete utvrđene Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07,63/11, 94/13, 139/13, 101/14, […]

Uredio Dubravka Trampus | Natječaji . Zapošljavanje
VIŠE
Stranica 139 od 139« Prva...102030...135136137138139