DOBITNICI SVEUČILIŠNIH STUDENTSKIH STIPENDIJA I POTPORA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

DOBITNICI SVEUČILIŠNIH STUDENTSKIH STIPENDIJA I POTPORA U AKADEMSKOJ GODINI 2019./2020.

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je na 5. (elektroničkoj) sjednici u akademskoj godini 2019./2020. donio Odluku o dodjeli studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2019./2020. redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Odluka Senata od 31. ožujka 2020. godine

Privremene rang liste:

  1. A) KATEGORIJA – STIPENDIJE ZA IZVRSNOST
  1. B) KATEGORIJA – STIPENDIJE STUDENTIMA AKTIVNIM SPORTAŠIMA
    RANG LISTA

 

  1. C) KATEGORIJA – STIPENDIJE STUDENTIMA U STANJU SOCIJALNE POTREBE

Odluka Senata o ovlastima povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora

Studenti koji su ostvarili pravo na sveučilišnu stipendiju trebaju dostaviti podatke o žiro račununajkasnije do 9. travnja 2020. godine  poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek ili elektroničkim putem skenirano na adresu stipendije@unios.hr

Obrazac možete preuzeti na slijedećem linku: PODACI O ŽIRO RAČUNU

 

Studenti koji su ostvarili pravo na sveučilišnu stipendiju, a ujedno su ostvarili pravo i na državnu ili drugu stipendiju te ju žele primati, trebaju dostaviti Izjavu o odricanju od sveučilišne stipendije isključivo poštom na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Trg Svetog Trojstva 3, 31000 Osijek, najkasnije do 17. travnja 2020. godine.

Izjavu možete preuzeti na sljedećem linku: IZJAVA O ODRICANJU

Svi dodatni upiti mogu se uputiti na e-mail adresu: stipendije@unios.hr