Javna obrana doktorske disertacije Ivane Rašan

Javna obrana doktorske disertacije Ivane Rašan

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Uloga imidža i interakcijske pravednosti u radnom ponašanju studenata” Ivane Rašan, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija održat će se u četvrtak, 18. srpnja 2019. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST