Javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Vesne Vučemilović

Javna obrana doktorske disertacije mr. sc. Vesne Vučemilović

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Suvremeni izazovi društveno odgovornog poslovanja u Republici Hrvatskoj” mr. sc. Vesne Vučemilović, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji održat će se u utorak, 18. prosinca 2018. godine s početkom u 11.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST