Javna obrana doktorske disertacije  – mr.sc. Željko Rakošec

Javna obrana doktorske disertacije – mr.sc. Željko Rakošec

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Odnos i problematične upotrebe interneta i društvenih mreža sa smislom života i religioznošću”, mr.sc. Željka Rakošeca, doktoranda poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Informacija i komunikacija u kulturi, modul: Medijska kultura – istraživanje medija, održat će se u srijedu, 6. studenog 2019. godine s početkom u 14.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

 

Obavijest Ž Rakošec