Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Ivane Tokić

Javna obrana doktorske disertacije pristupnice Ivane Tokić

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Utjecaj elemenata organizacijske kulture na percepciju etičkog poslovanja”, Ivane Tokić, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija u Doktorskoj školi, održat će se u četvrtak 19. svibnja 2016. godine s početkom u 10.00 u prostorima Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST