Javna obrana doktorske disertacije Tihane Lubina

Javna obrana doktorske disertacije Tihane Lubina

Javna obrana doktorske disertacije pod naslovom: “Gimnazijska knjižna zbirka Muzeja Slavonije” Tihane Lubina, pristupnice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Informacija i komunikacija u kulturi, modul: Informacijske znanosti – knjižničarstvo održat će se u četvrtak, 3. listopada 2019. godine s početkom u 10.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST