Javna obrana teme doktorske disertacije Ane Popović

Javna obrana teme doktorske disertacije Ane Popović

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Glazbeni krajolik Osijeka i regije” Ane Popović, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu, održat će se u petak, 12. srpnja 2019. godine s početkom u 9.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST