Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Dejane Babić Hajduković

Javna obrana teme doktorske disertacije doktorandice Dejane Babić Hajduković

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Komunikacijski potencijali društvenih mreža u radu s učenicima osnovnih škola” Dejane Babić Hajduković, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Kulturologija, smjer: Informacija i komunikacija u kulturi, modul: Medijska kultura – istraživanje medija održat će se u utorak, 18. travnja 2017. godine s početkom u 17.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST