Javna obrana teme doktorske disertacije – Mihaela Markovac

Javna obrana teme doktorske disertacije – Mihaela Markovac

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Turci u hrvatskoj kulturi pamćenja” Mihaele Markovac, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Komunikologija, održat će se u petak, 25. siječnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST