Javna obrana teme doktorske disertacije Vesne Galić

Javna obrana teme doktorske disertacije Vesne Galić

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Utjecaj EU fondova na razvoj Slavonije i Baranje” Vesne Galić, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji, održat će se u utorak, 16. srpnja 2019. godine s početkom u 14.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

U prilogu: OBAVIJEST