Obrana teme doktorske disertacije – Sanda Pašuld

Obrana teme doktorske disertacije – Sanda Pašuld

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Značaj posebnih mjera u postizanju uravnotežene zastupljenosti žena i muškaraca u parlamentima država članica Europske unije”, Sande Pašuld, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji, održat će se u subotu, 7. prosinca 2019. godine s početkom u 12.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

 

Obavijest S Pašuld