Obrana teme doktorske disertacije – Vesna Galić – 9. prosinca 2019.

Obrana teme doktorske disertacije – Vesna Galić – 9. prosinca 2019.

Javna obrana teme doktorske disertacije pod naslovom: “Utjecaj EU fondova na razvoj ljudskih potencijala istočne Hrvatske”, Vesne Galić, doktorandice poslijediplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija Europski studiji, održat će se u ponedjeljak, 9. prosinca 2019. godine s početkom u 15.00 sati u predavaonici br. 2/II kat Doktorske škole Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

 

Obavijest V Galić