POSLIJEDIPLOMSKI INTERDISCIPLINARNI SVEUČILIŠNI STUDIJ KULTUROlOGIJA – RANG LJESTVICA

POSLIJEDIPLOMSKI INTERDISCIPLINARNI SVEUČILIŠNI STUDIJ KULTUROlOGIJA – RANG LJESTVICA

Objavljena je rang lista pristupnika Natječaja za upis na poslijediplomske interdisciplinarne sveučilišne studije Kulturologija.

Dokument možete preuzeti u nastavku:

 

DŠ Kulturologija – RANG LISTA – upisi 16/17