FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI – 23.01.2017.

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI – 23.01.2017.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI

PONIŠTAVA NATJEČAJ

 

 

  1. Objavljen 4. prosinca 2015. u Glasu Slavonije, Narodnim novinama (132/15.), na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i 3. prosinca 2015. na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskoga istraživačkog prostora:
  • za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docenta i na radno mjesto docenta za znanstveno područje: Interdisciplinarno područje znanosti, znanstveno polje kroatologija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
  1. Objavljen listopada 2016. u Glasu Slavonije, na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora, te 26. listopada 2016. u Narodnim novinama (98/16):
  • za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, znanstveno polje znanost o umjetnosti, znanstvena grana muzikologija i etnomuzikologija, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu