Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Ured za studente s invaliditetom

Ured za studente s invaliditetom vode i koordiniraju  
Prof. dr. sc. Mario Vinković, prorektor za nastavu i studente

Damir Španić, dipl. nov., stručni suradnik za studentska pitanja i studente s invaliditetom  

Vrijeme određeno za rad sa studentima:

od ponedjeljka do petka 9.00 – 12.00
Molimo termin dolaska najavite na e-mail adresu dspanic@unios.hr. Termin je moguće dogovoriti i izvan gore navedenog vremena.  

U akademskoj godini 2009/2010.  s radom je započeo Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osnovan odlukom Senata Sveučilišta J. J. Strossmayera na sjednici 26. svibnja 2008. godine.

Nalazi se u Sveučilišnom campusu u zgradi na uglu Hadrijanove i Svačićeve ulice, koju dijeli sa Studentskim zborom Sveučilišta J. J. Strossmayera.

 

Ured za studente s invaliditetom prije svega djeluje kao jedinstveni sveučilišni ured koji studentima s invaliditetom pruža informacije i podršku u prostorima ureda, te nastoji rješavati specifične potrebe studenata s invaliditetom. Naravno, informacije mogu dobiti i svi oni koji su zainteresirani za studij, a nisu sigurni o svojim pravima i mogućnostima studiranja na odabranom fakultetu.  

 

Studenti informacije mogu dobiti na licu mjesta, putem e-maila, telefona, letaka i brošura. Ured za studente s invaliditetom Sveučilišta J. J. Strossmayera nastoji osigurati kvalitetniji pristup visokom obrazovanju kroz pristup zadovoljenju obrazovnih potreba studenata s invaliditetom i nastojanju povećanja njihovog broja.

 

Ured svojim korisnicima jamči pravo na tajnost svih iznesenih podataka.

 

REGISTRIRAJTE SE PRI SVEUČILIŠNOM UREDU ZA STUDENTE S INVALIDITETOM   
 


Prikaži Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku na većoj karti