Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
STIPENDIJE
Stipendije se dodjeljuju najuspješnijim redovitim studentima sveučilišnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, koji moraju ispunjavati uvjete utvrđene Pravilnikom o dodjeli stipendija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Studenti moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
a) da su upisani kao redoviti studenti u II. i III. godinu preddiplomskih studija, II., III., IV.,V. ili VI. godinu  studija integriranih preddiplosmkih i diplomskih studija, te u I. i II. godinu diplomskih studija
b) da nemaju status apsolventa;
c) da im je prosjek ocjena u prethodnoj godini studija 4,00 ili viši;
d) da nisu, osim iz opravdanih razloga, ponavljali godinu studija;
e) da su položili sve ispite iz prethodnih godina studija,
f) da nisu stariji od 26 godina,
g) da nisu korisnici druge stipendije 

Za akademsku godinu 2010./2011. dodijeljeno je 40 sveučilišnih stipendija najuspješnijim redovitim studentima sveučilišnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.