Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Sastavnice
Prema pregledu ustroja osječkog Sveučilišta u akademskoj 2010./2011. godini Sveučilište u svom sastavu ima 17 znanstveno-nastavnih sastavnica: 11 fakulteta i 5 sveučilišna odjela, 1 umjetničko nastavnu sastavnicu – Umjetničku akademiju te 4 sastavnice: 3 sveučilišne infrastrukturne ustanove: Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Studentski centar u Osijeku i Studentski centar u Slavonskom Brodu te trgovačko društvo Tehnologijsko-razvojni centar u Osijeku u vlasništvu Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Sveučilišta.

Zgrada Rektorata osječkog Sveučilišta

Prema pregledu osječko Sveučilište je mješovitog tipa i u svom ustroju ima fakultete i Umjetničku akademiju koji su pravne osobe, a sveučilišni odjeli su podružnice Sveučilišta i nemaju pravnu osobnost.

Od osnivanja osječkog Sveučilišta prema pregledu visokog školstva od 1975. do 1990. vidljivo je da su osnivači Sveučilišta 2 fakulteta (Ekonomski fakultet, Poljoprivrednoprehrambeno-tehnološki fakultet, 1 akademija (Pedagoška akademija) te Odjel glazbe u Osijeku kao dislocirani odjel Muzičke akademije u Zagrebu te studij strojarstva u Slavonskom Brodu te Poljoprivredni institut i Gradska knjižnica i Povijesni arhiv.

U proteklih 35 godina prema pregledu razvoja visokog obrazovanja u Osijeku možemo prema usporednim pokazateljima pratiti razvoj Sveučilišta te istaknuti da je 1990. godine u sastavu Sveučilišta bilo osam fakulteta: Ekonomski, Elektrotehnički, Građevinski, Pedagoški, Poljoprivredni, Pravni, Prehram beno-tehnološki i Strojarski fakultet i 2 infrastrukturne ustanove: Gradska i sveučilišna knjižnica i Studentski centar u Osijeku.