Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Europski studiji "Regionalna suradnja i integriranje u EU"


Dodatne informacije dostupne su na 

www.unios.hr/regeu 


Dragi studenti,

Sveučilište u Osijeku je kao regionalno Sveučilište jedan od nositelja općeg razvitka ovoga područja. Ostvarenje ciljeva Bolonjskog procesa, na koje smo se obvezali potpisivanjem Bolonjske deklaracije, te općenito govoreći ,promicanje europske dimenzije u visokom obrazovanju, sve više nameće potrebu uvođenja interdisciplinarnih studija. U tom je smislu pokretanje jednog takvog poslijediplomskog studija značajan korak na putu približavanja našega Sveučilišta Europskom prostoru visokog obrazovanja.

Pripreme za ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju obuhvaćaju stručnu izobrazbu djelatnika u javnoj i državnoj upravi, a budući je proces harmoniziranja pravnog sustava, te gospodarskog sektora već započeo, potrebu pokretanja ove vrste specijalističkog studija smatramo više no opravdanom. Osim toga, studij se po svom programu, nastavnim i izvannastavnim sadržajima izvrsno uklapa u proces cjeloživotne izobrazbe koja u državnim ustanovama postaje jedan od prioriteta daljnjeg profesionalnog razvitka.

Valja istaknuti da su značenje studija prepoznale visokoškolske institucije u zemlji i inozemstvu, a svesrdnu podršku dalo je više institucija naše regije. Osim toga, kreiranjem nastavnog programa uspjeli smo uspješno povezati obrazovanje i struku. Dokaz tomu je sudjelovanje predavača Sveučilišta u Zagrebu, Pečuhu, Tuzli, te vrsnih stručnjaka iz područja međunarodnih odnosa i diplomacije. Na taj smo način polaznicima ponudili stručno usavršavanje koje obuhvaća ekonomski, politički, pravni, povijesni, te vojni aspekt pozicioniranja naše države na putu u Europsku uniju.

Na kraju, nije nevažno reći da je u ovo prvi poslijediplomski specijalistički studij
u našoj zemlji na temu regionalne suradnje i priključenja Republike Hrvatske EU.

Dobrodošli na Europski studij Sveučilišta u Osijeku!


Projekt ovog poslijediplomskog specijalističkog interdisciplinarnog studija je utemeljen na višegodišnjim istraživanjima i prvi je poslijediplomski studij u Republici Hrvatskoj koji se bavi tematikom regionalne suradnje u procesu integriranja u EU.

Ovaj studij, čiji je nositelj Sveučilište u Osijeku, namijenjen je uposlenicima u državnoj i javnoj upravi čiji poslovi imaju međunarodni karakter, te osobama koje rade na poslovima međunarodnih odnosa, odnosa s javnošću i protokola. Nastavni program studija odvija se u tri semestra, a postavljen je prema sadržaju koji odgovara europskim kriterijima suvremenog obrazovanja.

U realizaciji nastavnih i izvannastavnih sadržaja koristiti će se znanja i vještine domaćih i priznatih stranih stručnjaka. S obzirom na dosadašnju razvijenu međunarodnu, a posebno prekograničnu suradnju, razne oblike povezivanja s društvenom zajednicom, dugogodišnje iskustvo u aktivnom radu, koristiti će se i partnerstvo sa Sveučilištem u Pečuhu, Sveučilištima iz Italije, Univerzitetom u Tuzli, 7 sveučilišta članica Mariborske mreže, te drugim sveučilištima u zemlji i inozemstvu. U realizaciju studija uključit će se Ministarstvo vanjskih poslova – Diplomatska akademija, Institut za međunarodne odnose u Zagrebu, MORH, Europski dom u Pečuhu i profesori Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.


NATJEČAJ za akademsku godinu 2012./2013. 

IZVEDBENI PLAN STUDIJA


Dodatne informacije dostupne su na

www.unios.hr/regeu 


Kontakt osoba:

Lidija Getto, prof.,  univ.spec.st.eur.

Koordinatorica Europskih studija

tel: 031 224 124; 224 125; 091 224 1025

e-mail: getto@unios.hr; eustudij@unios.hr