Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna Suradnja    Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Povelja & Kodeks - Charter & Code


Europska povelja za istraživače (European Charter for Researchers) i Kodeks o zapošljavanju istraživača (Code of Conduct for the Recruitment of Researchers) su dokumenti Europske komisije čiji je cilj osigurati ista prava za istraživače, bez obzira na to u kojoj su europskoj državi uposleni. Europska povelja definira prava i obveze istraživača i organizacija u kojim oni rade, a Kodeks o zapošljavanju istraživača upućuje na jednakost postupka zapošljavanja prema svim istraživačima u Europi i povećanje transparentnosti procesa novačenja i zapošljavanja.

U svibnju 2010. Sveučilište u Osijeku je potpisalo Deklaraciju o pristupanju Europskoj povelji za istraživače i Kodeksu o zapošljavanju istraživača, čime se obvezalo poštivati načela Povelje i Kodeksa te uskladiti svoje pravne akte s načelima Povelje i Kodeksa.

Strategija ljudskih resursa za istraživače (Akcijski plan) predstavlja sažetak interne analize Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (tablica "A Human Resources Strategy for Researchers Incorporating the Charter&Code").


  Akcijski plan/Action plan predstavlja sažetak interne analize