Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna Suradnja    Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji


Poslijediplomski doktorski studij je treći ciklus obrazovanja u skladu s Bolonjskim procesom i najviša razina obrazovanja koji u pravilu traju tri godine, a uključuje izvorno istraživanje koje je od iznimne važnosti za razvitak Europskog prostora visokog obrazovanja  i istraživanja.

Na znanstveno-nastavnim sastavnicama osječkog Sveučilišta ustrojeno je 17 doktorskih studija iz znanstvenih područja: tehničkih znanosti 3, biomedicine i zdravstva 1, biotehničkih znanosti 2, društvenih znanosti 4, humanističkih znanosti 2, 2 sveučilišna interdisciplinarna doktorska studija: iz prirodnih, biotehničkih znanosti  biomedicine i zdravstva, i 3 interdisciplinarna doktorska studija u interdisciplinarnom području društvenih i humanističkih znanosti ustrojena su u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti.  Za sve navedene sveučilišne poslijediplomske (doktorske) studije izdana je Dopusnica Ministra/Odluka Senata.


Pregled sveučilišnih poslijediplomskih doktorskih studija

u akademskoj 2013./2014. godiniRed.

broj

Znanstveno –nastavna sastavnica

Naziv poslijediplomskog

studija

Znanstveno područje

Znanstveno polje

1.

Ekonomski

fakultet

Management

Društvene znanosti

Ekonomija

Poduzetništvo i inovativnost

 

Ukupno

2

 

2.

Elektrotehnički

fakultet

Elektrotehnika 

smjer: Elektroenergetika

           Komunikacije i 

           informatika

Tehničke znanosti

Elektrotehnika

 

Ukupno

1 studij sa 2 smjera

 

3.

Filozofski

fakultet

Jezikoslovlje

Humanističke znanosti

Filologija

Društvene znanosti

Pedagogija

Književnost i kulturni identitet

Pedagogija i kultura suvremene škole

 

Ukupno

3

 

4.

Građevinski

fakultet

Građevinarstvo

Tehničke znanosti

Građevinarstvo

 

Ukupno

1

 

5.

Medicinski

fakultet

Biomedicina i zdravstvo

Biomedicina i zdravstvo

Kliničke medicinske znanosti

 

Ukupno

1

 

6.

Poljoprivredni

fakultet

Poljoprivredne znanosti

sa smjerovima:

Biotehničke znanosti

Poljoprivreda

 

 

 

Agroekonomika

Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane

Lovstvo i kinologija

Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo

Stočarstvo

Tehnički sustavi u poljoprivredi

Zaštita bilja

Agrokemija 

 

Ukupno

1 studij sa 8 smjerova

 

7.        

Pravni

fakultet

Poslijediplomski doktorski studij Prava

Društvene znanosti

Pravo

8.        

Ukupno

1

 

9.        

Prehrambeno-tehnološki fakultet

Prehrambeno inženjerstvo

 

Biotehničke znanosti

Prehrambena tehnologija

 

Ukupno

1

 


10.    

Strojarski

fakultet

Strojarstvo, smjerovi:

Suvremeni proizvodni postupci

Suvremeni proizvodni menadžment

Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda

Tehničke znanosti

Strojarstvo

 

Ukupno

1 studij sa 3 smjera

 

11.    

Sveučilište u Osijeku suradnji sa Institutom Ruđer Bošković, Zagreb

Zaštita prirode i okoliša

Prirodne znanosti

Biologija

Biotehničke znanosti

Poljoprivreda

Prehrambena tehnologija

Sveučilište u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku i Institutom Ruđer Bošković, Zagreb

Molekularne bioznanosti

Biomedicina i zdravstvo

Temeljne medicinske znanosti

Prirodne znanosti

Biologija; Fizika; Kemija

Biotehničke znanosti

Biotehnologija

Poljoprivreda

 

Ukupno

2

 

12.    

Doktorska škola

Društveno-humanističkih znanosti

 

Sveučilište u Osijeku u suradnji sa Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb i

Odsjekom za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu

Kulturologija, smjerovi:

Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu

Modul: Interkulturalna filologija u europskom kontekstu

Modul: Izvedbene i vizualne umjetnosti i kultura
u europskom kontekstu

 Informacija i komunikacija u kulturi:

Modul: informacijske znanosti-knjižničarstvo

Modul: medijska kultura-istraživanje medija

Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju

Društvene znanosti

Informacijske i komunikacijske znanosti

Ekonomija

Interdisciplinarno polje Kulturologija

Interdisciplinarne društvene znanosti

Humanističke znanosti

Filozofija; Filologija

Povijest; Povijest umjetnosti

Znanost o umjetnosti

Interdisciplinarne humanističke znanosti

 

Doktorska škola

Društveno-humanističkih znanosti

 

Sveučilište u Osijeku

u suradnji sa Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

Europski studiji

 

Društvene znanosti

Ekonomija

Pravo

Politologija

Informacijske i komunikacijske znanosti

Interdisciplinarne društvene znanosti

 

Doktorska škola

Društveno-humanističkih znanosti

Sveučilište u Osijek u suradnji  sa sveučilištem u Dubrovniku nastavna baza Hrvatsko katoličko sveučilište

Komunikologija

Društvene znanosti

Informacijske i komunikacijske znanosti

Komunikologija

Masovni mediji

Odnosi s javnošću

 

Ukupno

3 studija 3 smjera

 

 


SVEUKUPNO SVEUČILIŠTE

17   sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija

 

16  smjerova

 5   interdisciplinarnih  (doktorskih) studija od toga

 3   u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih

     znanosti

 1   međusveučilišni  interdisciplinarni

     (doktorski) studij