Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji
Poslijediplomski doktorski studij je treći ciklus obrazovanja u skladu s Bolonjskim procesom i najviša razina obrazovanja koji u pravilu traju tri godine, a uključuje izvorno istraživanje koje je od iznimne važnosti za razvitak Europskog prostora visokog obrazovanja  i istraživanja. Na znanstveno-nastavnim sastavnicama osječkog Sveučilišta ustrojeno je 17 doktorskih studija iz znanstvenih područja: tehničkih znanosti 3, biomedicine i zdravstva 1, biotehničkih znanosti 2, društvenih znanosti 4, humanističkih znanosti 2, 2 sveučilišna interdisciplinarna doktorska studija: iz prirodnih, biotehničkih znanosti  biomedicine i zdravstva, i 3 interdisciplinarna doktorska studija u interdisciplinarnom području društvenih i humanističkih znanosti ustrojena su u Doktorskoj školi Društveno-humanističkih znanosti.  Za sve navedene sveučilišne poslijediplomske (doktorske) studije izdana je Dopusnica Ministra/Odluka Senata.

              Pregled sveučilišnih poslijediplomskih doktorskih studijau akademskoj 2014./2015. godini

Red. broj Znanstveno –nastavna sastavnica Naziv poslijediplomskog studija Znanstveno područje Znanstveno polje
1. Ekonomski fakultet Management Društvene znanosti
Ekonomija
Poduzetništvo i inovativnost
  Ukupno 2  
2. Elektrotehnički fakultet Elektrotehnika  smjer: Elektroenergetika            Komunikacije i             informatika Tehničke znanosti
Elektrotehnika
  Ukupno 1 studij sa 2 smjera  
3. Filozofski fakultet Jezikoslovlje Humanističke znanosti
Filologija
Društvene znanosti

Pedagogija
Književnost i kulturni identitet
Pedagogija i kultura suvremene škole
  Ukupno 3  
4. Građevinski fakultet Građevinarstvo Tehničke znanosti Građevinarstvo
  Ukupno 1  
5. Medicinski fakultet Biomedicina i zdravstvo Biomedicina i zdravstvo
Kliničke medicinske znanosti
  Ukupno 1  
6. Poljoprivredni fakultet Poljoprivredne znanosti sa smjerovima: Biotehničke znanosti Poljoprivreda  
    Agroekonomika
Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane
Lovstvo i kinologija
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Stočarstvo
Tehnički sustavi u poljoprivredi
Zaštita bilja
Agrokemija 
  Ukupno 1 studij sa 8 smjerova  
7.         Pravni fakultet Poslijediplomski doktorski studij Prava Društvene znanosti
Pravo
8.         Ukupno 1  
9.         Prehrambeno-tehnološki fakultet Prehrambeno inženjerstvo   Biotehničke znanosti Prehrambena tehnologija
  Ukupno 1  

10.    
Strojarski fakultet Strojarstvo, smjerovi: Suvremeni proizvodni postupci Suvremeni proizvodni menadžment Konstruiranje i numeričko modeliranje proizvoda Tehničke znanosti
Strojarstvo
  Ukupno 1 studij sa 3 smjera  
11.     Sveučilište u Osijeku suradnji sa Institutom Ruđer Bošković, Zagreb Zaštita prirode i okoliša Prirodne znanosti
Biologija
Biotehničke znanosti
Poljoprivreda; Prehrambena tehnologija
Sveučilište u Osijeku u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku i Institutom Ruđer Bošković, Zagreb Molekularne bioznanosti Biomedicina i zdravstvo Temeljne medicinske znanosti
Prirodne znanosti

Biologija; Fizika; Kemija Biotehničke znanosti Biotehnologija; Poljoprivreda
  Ukupno 2  
12.     Doktorska škola  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb, Odsjekom za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Umjetničkom akademijom u Osijeku Kulturologija, smjerovi:  Kultura, umjetnost i književnost u europskom kontekstu
Modul: Interkulturalna filologija u europskom kontekstu
Modul: Izvedbene i vizualne umjetnosti i kultura u europskom kontekstu

Informacija i komunikacija u kulturi
Modul: informacijske znanosti-knjižničarstvo
Modul: medijska kultura-istraživanje medija

Menadžment u kulturi, umjetnosti i obrazovanju
Društvene znanosti Informacijske i komunikacijske znanosti; Ekonomija Interdisciplinarno polje Kulturologija ;
Interdisciplinarne društvene znanosti


Humanističke znanosti
Filozofija; Filologija Povijest; Povijest umjetnosti; Znanost o umjetnosti Interdisciplinarne humanističke znanosti
  Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji sa Institutom društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb Europski studiji   Društvene znanosti
Ekonomija; Pravo; Politologija; Informacijske i komunikacijske znanosti; Interdisciplinarne društvene znanosti
  Doktorska škola Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u suradnji  sa sveučilištem u Dubrovniku nastavna baza Hrvatsko katoličko sveučilište Komunikologija Društvene znanosti Informacijske i komunikacijske znanosti; Komunikologija Masovni mediji; Odnosi s javnošću
  Ukupno 3 studija 3 smjera  
 

SVEUKUPNO SVEUČILIŠTE 17   sveučilišnih poslijediplomskih (doktorskih) studija
 
16  smjerova
5   interdisciplinarnih  (doktorskih) od toga:
 
    3  u Doktorskoj školi, 1 međusveučilišni interdisciplinarni
     (doktorski) studij