Naslovnica    O Sveučilištu    Djelatnost    Međunarodna suradnja
International Cooperation
   
Studenti    Obrazovanje    Media    Javna nabava    English   
Doktorski studij Zaštita prirode i okoliša
Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni (doktorski) studij Zaštita prirode i okoliša

Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij zajednički izvode Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institut Ruđer Boškoviću Zagrebu iz područja prirodnih i biotehničkih znanosti. Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti traje šest semestara (tri godine). Tijekom tri semestra izvodi se nastava, a preostala tri semestra predviđena su za obvezatne i izborne aktivnosti te izradu doktorskog rada.  

Na osnovi nastavnih aktivnosti (predavanja, seminari, vježbe) i polaganjem ispita studenti ostvaruju 90 ECTS bodova, a preostale bodove studenti stječu kroz sudjelovanje u obvezatnim i izbornim aktivnostima i ostvaruju 60 ECTS bodova, te 30 ECTS bodova izradom doktorske disertacije što ukupno čini 180 ECTS bodova.   Studijski program sveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog  studija Zaštita prirode i okoliša temelji se na području prirodnih i biotehničkih znanosti odnosno tri interesna područja: koja se odnose na: očuvanje i zaštitu prirode i okoliša, ekološku poljoprivredu i ekološki prihvatljive tehnologije, a što omogućuje stjecanje spoznaja o uzrocima, prirodi i posljedicama zagađenja odnosno o kakvoći prirodnog okoliša (tla, vode i zraka), te štetnom utjecaju zagađenja na čovjeka, biljni i životinjski svijet. Svjesni potrebe promicanja jačih veza između Europskog prostora visokog obrazovanja (EHEA) i Europskog istraživačkog prostora (ERA) sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni doktorski studij Zaštita prirode i okoliša kroz interdisciplinarni studijski program osobitu važnost pridaje istraživačkom radu kao sastavnom dijelu visokog obrazovanja, prenošenju znanja i vještina i promicanju multidisciplinarnosti i s ciljem poboljšanja kvalitete visokog obrazovanja i jačanja konkurentnosti.

Uvažavajući činjenicu da jedino međunarodno priznat i visoko kvalitetan znanstveni rad doprinosi svekolikom razvoju društva temeljenog na znanju, razvoj znanosti potrebno je usmjeriti prema ostvarivanju izvrsnosti, te uspostavljanju suradnje i partnerstva s članovima međunarodne akademske zajednice. Završetkom sveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog (doktorskog) studija Zaštita prirode i okoliša stječe se akademski stupanj doktora znanosti iz područja Prirodnih ili Biotehničkih znanosti u polju koje je određeno matičnom strukom, sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (Narodne novine 107/2007) i Popisu akademskih naziva i akademskih stupnjeva Rektorskog zbora.     

Izvod iz doktorskog studijskog programa ZPIO 1213.PDF