KONAČNE RANG LISTE DOBITNIKA STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019. U KATEGORIJAMA A1.) I C1.)

KONAČNE RANG LISTE DOBITNIKA STUDENTSKIH STIPENDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019. U KATEGORIJAMA A1.) I C1.)

Povjerenstvo za dodjelu stipendija i potpora redovitim studentima Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na 2. sjednici u akademskoj godini 2018./2019. održanoj 9. travnja 2019. godine donijelo je Odluku o utvrđivanju konačnih rang lista za dodjelu studentskih stipendija redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2018./2019.

Odluka Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora – utvrđivanje konačnih rang lista

Konačna rang lista A1.) studenti viših godina studija

Konačna rang lista C1.) studentima slabijeg socijalno-ekonomskog stanja

Rang liste u kategorijama A.) od  A2.) do A4.), kategoriji B.), C.) od C2.) do C3.) i u kategoriji D.) ostaju nepromijenjene.