Rezultati jedinstvene sveučilišne studentske ankete za akademsku 2017./2018. godinu

Rezultati jedinstvene sveučilišne studentske ankete za akademsku 2017./2018. godinu

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa za akademsku 2017./2018. godinu provedena je na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku tijekom rujna i listopada 2018. godine. U provedbi ankete sudjelovali su djelatnici Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, članovi povjerenstava za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete, djelatnici ureda za kvalitetu i djelatnici studentskih službi znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnica te informatički tim s Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Statistička obrada podataka obavljena je u suradnji s Odjelom za matematiku. Anketi su pristupili studenti svih godina sveučilišnih i stručnih studija sa 18 znanstveno/umjetničko-nastavnih sastavnicasveučilišta, a evaluirali su predmete, nastavnike i suradnike u tekućoj akademskoj godini.
U anketi je sudjelovalo 11 191 studenata što je 68,568% od ukupno 16 321 studenata koji su mogli pristupiti anketi. Postotak ispunjavanja ankete kreće se od 55,319% (Medicinski fakultet) do 80,866% (Odjel za matematiku). Evaluirano je 2110 nastavnika i suradnika sa svih godina svih studijskih programa koji se izvode na Sveučilištu, a ukupno su studenti ispunili 207 568 anketa i time odgovorili na 1 452 976 pitanja.
Studenti su nastavnike i suradnike ocjenjivali ocjenama od jedan (najlošija ocjena) do pet (najbolja ocjena). Postignuta prosječna ocjena na razini cijelog Sveučilišta za nastavnike i suradnike je 4,623.

        Prosječna ocjena po sastavnicama i akademskim godinama                                                                       Postotak ispunjenih anketa po akademskim godinama   

    kkl                                                        hhh