ISO 9001

Sukladno postupku sustava upravljanja kvalitetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, UNI-PO-8.1 (Unutarnje prosudbe), 6. lipnja 2017. godine provedena je unutarnja prosudba sustava upravljanja kvalitetom ustrojbenih jedinica Rektorata prema zahtjevima norme ISO 9001.

novi ISO Cert
Certifikat za sustav upravljanja prema
EN ISO 9001 : 2008
Registracijski broj certifikata 44 100 134640
Broj izvještaja 10015445

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Rektorat primjenjuje sustav upravljanja kvalitetom nastavnih, znanstveno-istraživačkih i poslovnih procesa u skladu sa zahtjevima EN ISO 9001:2008.

Priručnik kvalitete je temeljni dokument koji opisuje i definira sustav upravljanja kvalitetom i ima zadaću prikazati sustavni pristup osiguranju i unaprjeđenju kvalitete na Sveučilištu uz istovremeno postizanje standarda definiranih u Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokoga obrazovanja (ESG).

Postupci