Nacionalni sastanak projekta FAIR

Nacionalni sastanak projekta FAIR

Dana, 27. veljače 2017. godine djelatnica Centra sudjelovala je na Nacionalnom sastanku projekta FAIR koji je ujedno i završna aktivnost navedenoga projekta. Sastanak je održan u
Ministarstvu znanosti i obrazovanja u Zagrebu. Osim izlaganja o načelima u politici akademskog priznavanja te nacionalnim preporukama, predstavnici projektnih partnera prezentirali su svoja iskustva iz projekta. U ime našega Sveučilišta, djelatnica Centra je izložila prezentaciju o benefitima i utjecaju projekta FAIR na procedure akademskog priznavanja.