Posjet delegacije Univerziteta u Tuzli

Posjet delegacije Univerziteta u Tuzli

Dana 20. veljače 2020. godine, Centar za kvalitetu osječkog Sveučilišta posjetili su dr. sc. Nermina Hadžigrahić, rektorica Univerziteta u Tuzli, dekanica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, dr. sc. Meldina Kokorović-Jukan i voditelj Centra za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju, dr. sc. Damir Zenunović.

Svrha posjeta bila je razmjena iskustava i primjera dobre prakse između našeg Sveučilišta i Univerziteta u Tuzli u domeni sustava upravljanja kvalitetom visokog obrazovanja.