„Povelja za izvrsnost u istraživanju“

„Povelja za izvrsnost u istraživanju“

Sa zadovoljstvom želimo podijeliti vijest da je Europska komisija Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku produžila priznanje „Povelja za izvrsnost u istraživanju“ (HR Excellence in Research Award) na razdoblje od 3 godine (do travnja 2022.). Meritorno Povjerenstvo Europske komisije posjetilo je naše sveučilište krajem siječnja 2019. te obavilo razgovore s Upravom Sveučilišta, skupinama znanstvenika i istraživača te administrativnim osobljem, a rezultat pozitivnog nalaza je odluka Europske komisije o produženju ovog vrijednog Priznanja. Naime, priznanje dodjeljuje Europska komisija istraživačkim institucijama koje su učinile značajan napredak u implementaciji Europske povelje za istraživače i Kodeksa za zapošljavanje istraživača, odnosno koje se pridržavaju dokumenata i standarda koje je propisala Europska unija a vezane su uz uvjete rada i zapošljavanje istraživača.