Recertifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008

Recertifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008

13. listopada 2015. godine u Rektoratu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku proveden je recertifikacijski audit sustava upravljanja kvalitetom prema unaprijed utvrđenom planu audita, a radi ocjene funkcioniranja sustava upravljanja kvalitetom i ocjene stupnja poštivanja zahtjeva norme HRN EN ISO 9001:2008.
Rezultat provedenog recertifikacijskog audita je obnavljanje certifikata za nastavni, znanstveno-istraživački i poslovni proces za sljedeće trogodišnje razdoblje.