Treći sastanak Radne skupine projekta Educa-T

Treći sastanak Radne skupine projekta Educa-T

U sklopu projekta Educa-T (engl. Emphasis on developing and upgrading of competences for academic teaching) održana je 24. ožujka 2017. godine, na Sveučilištu u Zadru, druga radionica i treći sastanak Radne skupine za izradu preporuka o kvalitetnom poučavanju i učenju u hrvatskom visokom obrazovanju i nacionalnog profila kompetencija te okvirnog kurikuluma za poboljšanje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju.

Druga radionica za članove Radne skupine projekta Educa-T održana je pod vodstvom prof. emerit. Vlaste Vizek Vidović. Tijekom radionice članovi Radne skupine nastavili su doradu prethodno određenih područja kompetencijskoga profila sveučilišnoga nastavnika te opisa kompetencijskih područja u terminima znanja, vještina i osobnih obilježja (autonomije i odgovornosti).

Sadržaj preuzet s web stranice Projekta.