Unutarnja prosudba sustava upravljanja kvalitetom–Poslovni proces, Upravljanje kvalitetom

Unutarnja prosudba sustava upravljanja kvalitetom–Poslovni proces, Upravljanje kvalitetom

Dana 05. srpnja 2016. godine provedena je unutarnja prosudba sustava upravljanja kvalitetom ustrojbenih jedinica Rektorata prema planu prosudbe i radi ocjene stupnja zadovoljavanja zahtjeva norme ISO 9001.
Prosudba je provedena sukladno postupku sustava UNI-PO-8.1 Unutarnje prosudbe, a prosudbom su obuhvaćeni Poslovni proces i Upravljanje kvalitetom.