Završna radionica u sklopu ciklusa Karijeriranje (Wrap up)

Završna radionica u sklopu ciklusa Karijeriranje (Wrap up)

Dana 8 veljače 2019. godine karijerne savjetnice Centra za kvalitetu i  Sveučilišta u Osijeku sudjelovale su na preglednom seminaru u sklopu ciklusa Karijeriranje. Seminar je održan na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Na radionici su primjere dobre prakse u domeni karijernog savjetovanja predstavile karijerne savjetnice s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (Paulina Lučić), Veleučilišta VERN (Silvana Fratrić Kunac), Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci (Dorjana Dodić) i Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Višnja Sak Bosnar).

Karijerna savjetnica Sveučilišta u Osijeku predstavila je ostvarene aktivnosti, planove i viziju prezentacijom ”Karijeriranje – impuls za nove aktivnosti karijernog savjetovanja na Sveučilištu u Osijeku”.