I. Godina


Popis obveznih i izbornih predmeta i/ili modula s brojem sati aktivne nastave potrebnih za njihovu izvedbu i brojem ECTS-bodova


I.semestar

OBVEZNI KOLEGIJI:

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Počela biostatistike prof.dr.sc. Mladen Petrovečki 2 3 15 20 4 1001
2. Osnove metoda u molekularnoj
biologiji i medicini
dr.sc. Andreja Ambriović Ristov, viši znanstveni suradnik
dr.sc. Neda Slade, višiznanstveni suradnik
10 5 5 20 4 1002
3. Metodika izrade
znanstvenog rada
prof.dr.sc. Vera Cesar 10 10 20 4 1003
4. Projektni menadžment u
znanosti
dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik 5 5 10 20 4 1004


IZBORNI KOLEGIJI (metodološki):

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Metode u molekularnoj biologiji i medicini–praktikum dr.sc. Andreja Ambriović Ristov, viši znanstveni suradnik
dr.sc. Neda Slade, viši znanstveni suradnik
5 5 20 30 6 1101
2. Moderne eksperimentalne metode fizike u prirodnim znanostima dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik 15 5 10 30 6 1102
3. Osnove metoda magnetske rezonancije dr.sc. Mladen Andreis, znanstveni savjetnik
prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstveni savjetnik
dr.sc. Boris Rakvin, znanstveni savjetnik
10 5 5 20 4 1103
4. Nuklearne metode za analizu bioloških materijala dr. sc. Ivančica Bogdanović Radović, znanstveni suradnik 15 5 10 30 6 1104
5. Primjena kultura stanica i tkiva u biomedicinskim istraživanjima dr.sc. Suzana Borović Šunjić, znanstveni suradnik
dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik
5 5 10 20 4 1105
6. Osnove imunokemijskih metoda dr.sc. Biserka Pokrić,znanstveni savjetnik
dr.sc. Paško Konjevoda, viši znanstveni suradnik
10 5 5 20 4 1106
7. Osnovne metode i ciljevi
oplemenjivanja bilja
izv.prof.dr.sc. Josip Kovačević, znanstveni savjetnik-trajno zvanje
doc.dr.sc. Alojzije Lalić, znanstveni savjetnik
10 5 5 20 4 1108
8. Biljna mikrotehnika i
metode mikroskopije
prof.dr.sc. Vera Cesar 10 10 20 4 1109
9. Bioinformatika za početnike doc.dr.sc. Domagoj Matijević 17 3 20 4 1110
10. Molekulska spektroskopija bioloških sistema dr.sc. Vlasta Mohaček Grošev, znanstveni suradnik 15 5 10 6 1111
11. Analiza lokusa kvantitativnih svojstava doc.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik 12 2 6 20 4 1112
12. Laboratorijske životinje i biomedicinska istraživanja dr.sc. Ranko Stojković, znanstveni savjetnik 12 6 2 20 4 1113
13. Modeli i metode za istraživanje oksidacijskog stresa u kancerogenezi dr.sc. Ana Čipak Gašparović, znanstveni suradnik
dr.sc. Morana Jaganjac, znanstveni suradnik
10 3 7 20 4 1114

Minimalno je potrebno skupiti 14 ECTS bodova iz gore navedenih izbornih metodoloških kolegija.


II.semestar

IZBORNI PREDMETI U MODULIMA

Iz modularne nastave studenti moraju skupiti minimalno 30 ECTS bodova, od čega barem 20 moraju steći iz kolegija odabranog modula. Preostali broj ECTS bodova mogu steći pohađanjem nastave kolegija iz drugih modula, odnosno drugih srodnih studija. Studenti mogu upisati i veći broj različitih kolegija, te tako steći i više ECTS bodova, ali uz obvezu zadržavanja odnosa po kojem će na nastavu utrošiti oko 30% radnog vremena potrebnog za izradu doktorske disertacije, a preostalo vrijeme će iskoristiti za praktični rad i izvannastavnu aktivnost usklađenu s tematikom doktorske disertacije.

MODUL:
Znanost o materijalima i nove tehnologije

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Zeoliti: sinteza, svojstva i primjena dr.sc. Boris Subotić, znanstveni savjetnik 10 5 15 4 2101
2. Biomaterijali dr.sc. Andrea Moguš-Milanković, viša znanstvena suradnica 10 5 15 4 2102
3. Fototermalne, fotolitičke, polarizacijske i dipolne interakcije lasera i tkiva dr.sc. Stjepan Lugomer, znanstveni savjetnik 10 5 15 4 2103
4. Peptidi u biološkim procesima - potencijalni terapeutici prof.dr.sc. Ivanka Jerić, znanstveni suradnik 15 5 20 6 2105
5. Transdukcija proteina - nova metoda u onkologiji izv.prof.dr.sc. Mira Grdiša 10 5 5 20 6 2106
6. Cell - based therapeutica pproaches for the treatment of cancer Stewart Craig, Ph.D. 10 5 15 4 2107
7. Genetičko inženjerstvo u biotehnologiji izv.prof.dr.sc. Hrvoje Fulgosi, znanstveni savjetnik 20 5 5 30 6 2108
8. Aditivi u hrani prof.dr.sc. Drago Šubarić 15 5 20 6 2109
9. Molekularna enzimologija: metalo-enzimi uključeni u metabolizam biološki aktivnih peptida dr.sc. Marija Abramić,viši znastveni suradnik 10 5 10 25 6 2110
10. Biomolekule u hrani doc.dr.sc. Dajana Gašo Sokač 20 5 55 6 2111

MODUL:
Bioinformatika

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Metode otkrivanja znanja dr.sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik 15 15 30 6 2201
2. Vizualizacija u bioinformatici prof.dr.sc. Karolj Skala 15 5 10 30 6 2202
3. Bioinformatika i računalna biologija dr.sc. Tomislav Šmuc, viši znanstveni suradnik
dr.sc. Dragan Gamberger, znanstveni savjetnik
15 5 10 30 6 2203
4. Modeliranje biološki važnih molekula i njihovih kompleksa dr.sc. Sanja Tomić, viši znanstveni suradnik 15 5 10 30 6 2204
5. Strukturna bioinformatika proteina i bioaktivnih molekula dr.sc. Bono Lučić, znanstveni suradnik 15 5 10 30 6 2205

MODUL:
Biologija

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Biologija tumorskih i normalnih stanica dr.sc. Levanat Sonja, znanstveni savjetnik
dr.sc. Mira Grdiša, redoviti profesor
15 5 5 25 6 2301
2. Imunogenetika transplantacije izv.dr.sc. Zorana Grubić 10 5 15 4 2302
3. Supramolekularne strukture i oksidacijski stres prof.dr.sc. Marina Ilakovac Kveder, znanstveni savjetnik
izv.prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš, znanstveni savjetnik
10 5 15 4 2303
4. Peroksidacija lipida u osnovama oksidacijskog stresa dr.sc. Neven Žarković, dr.med., znanstveni savjetnik 15 10 5 30 6 2304
5. Opioidni peptidi i antioksidativni status dr.sc. Tatjana Marotti, znanstveni savjetnik 10 5 15 4 2305
6. Slobodni radikali, lipidna peroksidacija i kontrola rasta stanica dr.sc. Neven Žarković, znanstveni savjetnik 10 5 5 20 4 2306
7. Kontrola staničnog ciklusa, održavanje genomskog integriteta i kancerogeneza doc.dr.sc. Vjekoslav Dulić
dr.sc. Neda Slade, viši znanstveni suradnik
10 5 5 20 4 2307
8. Genomska DNA dr.sc. Sonja Levanat, znanstveni savjetnik 5 5 5 15 2 2308
9. Mehanizmi oštećenja i popravka DNA dr.sc. Davor Zahradka, znanstveni suradnik
dr.sc. Ksenija Zahradka, znanstveni suradnik
15 5 20 6 2309
10. RNA i genska regulacija prof.dr.sc. Đurđica Ugarković 10 5 15 4 2310
11. Molekularna genetika starenja i karcinogeneze dr.sc. Ivica Rubelj, viši znanstveni suradnik 15 5 20 6 2311
12. Molekularna kontrola hematopoeze i leukemogeneze dr.sc. Mariastefania Antica, znanstveni savjetnik 10 5 5 20 4 2312
13. Stanični prijenos signala prof.dr.sc. John T. Hancock
doc.dr.sc. Miroslav Lisjak
10 5 15 4 2313
14. Zaštita dobrobiti životinja u znanstvenim istraživanjima dr.sc. Ranko Stojković, znanstveni savjetnik 20 8 2 30 6 2314

MODUL:
Biologija mora

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Molekularna toksikologija mora dr.sc. Nevenka Bihari, viši znanstveni suradnik 15 10 5 30 6 2401
2. Metalni ioni i organska tvar u prirodnim vodama dr.sc. Marina Mlakar, viši znanstveni suradnik
dr.sc. Vlaco Cuculić, znanstveni suradnik
10 5 15 4 2402
3. Utjecaj stresa na akvatične organizme prof.dr.sc. Davor Lučić 15 5 5 25 6 2403
4. Genomska manipulacija u akvakulturi prof.dr.sc. Branko Glamuzina 20 10 30 6 2404
5. Uzgoj planktona prof.dr.sc. Boško Skaramuca, profesor emeritus 10 5 15 30 6 2405
6. Ekologija mora prof.dr.sc. Davor Lučić 10 5 5 20 4 2406
7. Ribe u biomedicinskim istraživanjima dr.sc. Rozelindra Čož-Rakovac, viši znanstveni suradnik 10 5 10 25 6 2407
8. Procesi Biomineralizacije dr.sc. Davorin Medaković, znanstveni suradnik 15 5 10 30 6 2408

MODUL:
Biologija biljaka

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Organizacija i funkcija biljnih stanica izv.prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš 20 5 5 30 6 2501
2. Struktura i funkcija biljnih proteina prof.dr.sc. Elizabeta Has-Schön 20 5 25 6 2502
3. Kinetika enzimskih reakcija prof.dr.sc. Elizabeta Has-Schön 15 15 30 6 2503
4. Razvojna bilogija biljaka prof.dr.sc. Vera Cesar 20 5 25 6 2504
5. Molekularni mehanizmi oksidativnog stresa u biljaka prof.dr.sc. Tihana Teklić
izv.prof.dr.sc. Hrvoje Lepeduš
20 5 25 6 2505
6. Biljni testovi toksičnosti izv.prof.dr.sc. Janja Horvatić 15 15 30 6 2506
7. Kvantitativna i populacijska genetika u oplemenjivanju bilja prof.dr.sc. Georg Drezner 20 5 5 30 6 2507
8. Biljni pripravci i prirodni spojevi u fitoterapiji izv.prof.dr.sc. Josip Mastelić 25 5 30 6 2508
9. Molekularna biologija
fotosintetskih organizama
izv.prof.dr.sc. Hrvoje Fulgosi, znanstveni savjetnik 15 10 25 6 2509
10. Strukturna genomika prof.dr.sc. Miroslav Plohl, znanstveni savjetnik 20 5 25 6 2510
11. Fitopatogene gljive u biljnoj proizvodnji prof.dr.sc. Jasenka Ćosić 20 5 25 6 2511
12. Kultura tkiva i genetička transformacija biljaka dr.sc. Snježana Mihaljević, viši znanstveni suradnik 10 10 10 30 6 2512
13. Biljni hormoni: od biosinteze do aktivnosti dr.sc. Branka Salopek Sondi, znanstveni savjetnik 20 5 5 30 6 2513
14. Metode određivanja antioksidacijske aktivnosti biljnih prerađevina dr.sc. Jasenka Piljac Žegarac, viši znanstveni suradnik 5 10 15 30 6 2514
15. Analiza genetske raznolikosti biljaka doc.dr.sc. Domagoj Šimić, znanstveni savjetnik
doc.dr.sc. Sonja Grljušić, znanstveni savjetnik
18 2 5 25 6 2515
16. Molekularna fiziologija ishrane biljaka prof.dr.sc. Tihana Teklić
prof.dr.sc. Zdenko Lončarić
20 5 5 30 6 2516

MODUL:
Biomedicina

R.br. Kolegij Nositelj S A T I ECTS Šifra
P S V UKUPNO
1. Personalna medicina – prediktivna medicina i farmakogenetika dr.sc. Sanja Kapitanović, viši znanstveni suradnik
prof.dr.sc. Radan Spaventi
15 5 20 4 2601
2. Genetika neurodegenerativnih bolesti dr.sc. Silva Hećimović, znanstveni suradnik 15 5 20 4 2602
3. Molekularna biologija psihičkih poremećaja dr.sc. Dorotea Mück-Šeler, znanstvena savjetnica
dr.sc. Nela Pivac,znanstvena savjetnica
13 2 3 20 4 2603
4. Metaboličke i genetske promjene u akutnim, kroničnim i malignim oboljenjima gušterače dr.sc. Mirko Hadžija, znanstveni savjetnik 15 5 20 4 2604
5. Funkcionalna genomika dr.sc. Marijeta Kralj, znanstveni suradnik
prof.dr. Krešimir Pavelić
8 5 2 15 3 2605
6. Tumor supresorski genp53 i njegovi srodnici dr.sc. Neda Slade, viši znanstveni suradnik
dr.sc. Marijeta Kralj, znanstveni suradnik
8 2 10 2 2606
7. Gensko liječenje:
eksperimentalni i klinički aspekti
prof.dr.sc. Jasminka Pavelić, znanstveni savjetnik-trajnozv. 10 5 15 3 2607
8. Uvod u nanomedicinu dr.sc. Mile Ivanda, znanstveni savjetnik 5 3 2 10 2 2608
9. Strukturne značajke nukleinskih
kiselina i organske molekule kao protutumorski
lijekovi
dr.sc. Ivo Piantanida, znanstveni savjetnik 20 5 25 5 2609
10. Uloga željeza u kroničnim i malignim bolestima dr.sc. Suzana Kukulj, viša znanstvena suradnica 15 5 5 25 5 2610
11. Molekulske osnove metastaziranja dr.sc. Maja Herak Bosnar, znanstveni suradnik 10 5 15 3 2611
12. Kombinacija terapija i mehanizmi u liječenju malignih bolesti dr.sc. Sonja Levanat, znanstveni savjetnik 15 5 20 4 2612
13. Otpornost tumorskih stanica na terapiju dr.sc. Maja Osmak, znanstveni savjetnik-trajnozv. 10 5 5 20 4 2613
14. Patofiziologija procesa zgrušavanja krvi kod tumorskih bolesti prof.dr.sc. Kata Šakić, dr.med.
doc.dr.sc. Slavica Kvolik, znanstveni savjetnik
10 5 5 20 4 2614
15. Fizičko-kemijski procesi u patološkoj biomineralizaciji prof.dr.sc. Vesna Babić-Ivančić 15 7 3 25 5 2615
16. Molekulski mehanizmi imunopatofiziološkog odgovora u sustavnom upalnom odgovoru i sepsi prof.dr.sc Jerko Barbić,
prof.dr.sc. Ines Drenjančević
10 10 10 30 6 2616
17. Osnove nutrigenomike prof.dr.sc. Ljubica Glavaš-Obrovac 15 10 25 5 2617
18. Inhalacijski anestetici u znanstvenim istraživanjima doc.dr.sc. Slavica Kvolik, znanstveni savjetnik 10 5 5 20 4 2619