Na Strojarskom fakultetu indeksi postaju stvar prošlosti

Na Strojarskom fakultetu indeksi postaju stvar prošlosti

Na sjednici Fakultetskog vijeća Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu, održanoj 31. ožujka 2016. godine, donesena je odluka o novom načinu evidentiranja uspjeha studenata na ispitima


Od travnja 2016. godine praćenje i ocjenjivanje redovitih i izvanrednih studenata preddiplomskog i diplomskog studija Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu provodi se isključivo putem ISVU sustava (modul Ispiti) što zapravo znači da se potpisi i ocjene neće unositi u indeks i da je jedina valjana evidencijska isprava studentska iskaznica.

Kolokvijalno se ovaj način evidencije naziva „e-indeks“, a ovim se korakom Strojarski fakultet pozicionirao među rijetke fakultete u Republici Hrvatskoj koji više ne koriste indeks u klasičnom smislu. Ovaj je korak zapravo samo nastavak višegodišnjeg procesa modernizacije i povećanja kvalitete studiranja na Strojarskom fakultetu započet uvođenjem postupka elektroničkog izdavanja dokumenata o završetku studija i elektroničkog upisa.