Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2013./2014. godinu

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2013./2014. godinu

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2013./2014. godinu dodjeljuje ukupno 187 stipendija i potpora


NATJEČAJ – Objavljen je natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2013./2014. godinu redovitim studentima preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih, diplomskih te stručnih studija Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku 2013./2014. godinu dodjeljuje stipendije i potpore u sljedećim kategorijama:

  • A. stipendije za izvrsnost (137 stipendija)

A1 (65 stipendija)
A2 (30 stipendija)
A3 (42 stipendije)

  • B. stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (30 stipendija)

B1 (15 stipendija)
B2 (5 stipendija)
B3 (10 stipendija)

  • C. potpore studentima u stanju socijalne potrebe (20 potpora)

C1) plaćanje školarina u iznosu od 50% iznosa školarine (10 potpora)
C2) iznos od 2.000,00 kuna za nabavu obvezene literature (10 potpora)

PRILOZI:

Natječaj

Kriteriji i način bodovanja

Upute studentima

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

Obrazac A izvrsni studenti

Obrazac B1 studenti slabijeg socijalno-ekonomskog stanja

Obrazac B2 studenti s invaliditetom

Obrazac B3 studenti koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama

Obrazac C1 potpora studentima

Obrazac C2 potpora studentima