Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2018./2019.

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2018./2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje stipendije i potpore redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta, sukladno uvjetima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu studentskih stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
U akademskoj godini 2018./209. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dodjeljuje ukupno 120 studentskih stipendija i 5 studentskih potpora prema kategorijama kako slijedi:

A.) Stipendije za izvrsnost – 55 stipendija

  • A1 za studente viših godina studija – 30 stipendija
  • A2 za studente I. godine preddiplomskog sveučilišnog i preddiplomskog stručnog studija te I. godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija – 10 stipendija
  • A3 za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija i u I. godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija – 10 stipendija
  • A4 za studente upisane u više godine preddiplomskog, diplomskog ili integriranog studija te za studente upisane u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija na umjetničko-znanstveno/nastavnoj sastavnici – 5 stipendija

 B.) Stipendije studentima aktivnim sportašima – 5 stipendija

 C.) Stipendije studentima u stanju socijalne potrebe – 60 stipendija

  • C1 za studente slabijeg socijalno-ekonomskog stanja – 50 stipendija
  • C2 za studente s invaliditetom – 5 stipendija
  • C3 za studente koji pripadaju potencijalno ranjivim skupinama – 5 stipendija

 D.) Potpore studentima u stanju socijalne potrebe – 5 potpora

 

 Tekst natječaja

 

Obrazac A1-izvrsni studenti viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Obrazac A2-izvrsni studenti I. godine preddiplomskog sveučilišnog, preddiplomskog stručnog i integriranog sveučilišnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Obrazac A3-izvrsni studenti I. godine diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Obrazac A4-izvrsni studenti viših godina studija i I. godine diplomskog studija umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta
Obrazac B-aktivni sportaši
Obrazac C1-studenti slabijeg stanja
Obrazac C2-studenti s invaliditetom
Obrazac C3-ranjive skupine
Obrazac D-potpora studentima

Izjava o članovima obitelji
Privola/suglasnost