Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2016./2017.

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2016./2017.

NATJEČAJ* za dodjelu financijskih potpora STUDENTIMA ZA MOBILNOST U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključne aktivnosti 1,

u svrhu studijskog boravka u inozemstvu u ljetnom semestru akademske godine 2016./2017.

ili u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 15. listopada 2016. – 30. rujna 2017.

* Natječaj je zaključen je dana 30. rujna 2016.

Rezultati natječaja – rang lista studenata (datum objave: 17. listopada 2016.)

Objava sljedećeg natječaja očekuje se početkom ožujka 2017.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 5. rujna 2016. objavljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka tijekom ljetnog semestra akad. godine 2016./2017. i / ili stručne prakse.

Svrha boravka u inozemstvu je
studijski boravak
ili
stručna praksa ili
kombinirani studijski boravak i stručna praksa
.

Osnovni ciljevi Erasmus+ studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama; obrazovanje studenata s međunarodnim iskustvom; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav. Osnovna svrha obavljanja stručne prakse u inozemstvu je: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada zemalja Europske unije; stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje ekonomije i društva kroz radno iskustvo.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 15. listopada 2016. – 30. rujna 2017.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama: 27 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska i Makedonija.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. 

Upute za studente za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti neizostavni su dio Natječaja.

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati:
1. popunjen prijavni obrazac
2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili kopiju drugog dokaza o državljanstvu za strane studente
3. potvrdu o statusu studenta
4. prijepis ocjena svih položenih ispita s trenutačne razine studija i prethodno završenih studija.

Dodatno:
5. Prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom i posebnim potrebama
6. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata posebnog socioekonomskog statusa i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

ROK ZA PRIJAVU:

30. rujna 2016.
za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom ljetnog semestra akad. godine 2016./2017., te za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 15. listopada 2016. – 30. rujna 2017.

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (.docx format) potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak i ostale dokumente za prijavu na natječaj potrebno je poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok 30.09.2016.
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanog roka neće se razmatrati.

Prijavni obrazac treba biti poslan u .doc ili .docx formatu na e-mail: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak treba biti priložen uz ostale dokumente za prijavu na natječaj.
Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu.
Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

Dodatne informacije:
Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora (ažurirano: rujan 2016.)
Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Obrasci za provedbu mobilnosti:
Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute
Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse)

Konzultacije za studente održavaju se ponedjeljkom i utorkom, od 08.00-10.00 sati, te srijedom od 13.00 – 15.00 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek.

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb

 

 

 

 

PRETHODNO ZAKLJUČENI NATJEČAJI


NATJEČAJ za dodjelu financijskih potpora STUDENTIMA

ZA MOBILNOST U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključne aktivnosti 1,

u svrhu studijskog boravka u inozemstvu u akademskoj godini 2016./2017.

ili u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 01. lipnja  2016. – 30. rujna 2017.

* Natječaj je zaključen je dana 18. ožujka 2016.

Rang lista studenti 18 03 2016 za objavu (datum objave: 04. travnja 2016.)

Objava sljedećeg natječaja očekuje se početkom rujna 2016.

 

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 22. veljače 2016. objavljuje Natječaj* za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka tijekom akad. godine 2016./2017. i / ili stručne prakse.

Svrha boravka u inozemstvu je
studijski boravak
ili
stručna praksa ili
kombinirani studijski boravak i stručna praksa
.

Osnovni ciljevi Erasmus+ studijskog boravka su: stjecanje novih iskustava u području obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje među visokoškolskim ustanovama i organizacijama; obrazovanje studenata s međunarodnim iskustvom; jednostavnije priznavanje razdoblja mobilnosti te prijenos bodova primjenjujući ECTS bodovni sustav. Osnovna svrha obavljanja stručne prakse u inozemstvu je: prilagodba specifičnim zahtjevima tržišta rada zemalja Europske unije; stjecanje specifičnih vještina te bolje razumijevanje ekonomije i društva kroz radno iskustvo.

Na Natječaj se mogu prijaviti svi redoviti ili izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 01. lipnja 2016. – 30. rujna 2017.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama: 27 država članica Europske unije: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija, te Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska i Makedonija.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.
Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najkraće 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najkraće 3 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Iznosi financijske potpore za studente ovisi o vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. 

Upute za studente za prijavu na natječaj i realizaciju mobilnosti neizostavni su dio Natječaja.

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati:
1. popunjen prijavni obrazac
2. kopiju domovnice (za hrvatske državljane) ili kopiju drugog dokaza o državljanstvu za strane studente
3. potvrdu o statusu studenta
4. prijepis ocjena svih položenih ispita s trenutačne razine studija i prethodno završenih studija.

Dodatno:
5. Prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata s invaliditetom
6. prijavni obrazac za dodatno financiranje studenata posebnog socioekonomskog statusa i Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

ROK ZA PRIJAVU:

18. ožujka 2016.
za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom zimskog semestra akad. godine 2016./2017. ili tijekom cijele akademske godine 2016./2017., te za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 01. lipnja 2016. – 30. rujna 2017.

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (.docx format) potrebno je poslati na e-mail adresu: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak i ostale dokumente za prijavu na natječaj potrebno je poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok 18.03.2016.
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanog roka neće se razmatrati.

Prijavni obrazac treba biti poslan u .doc ili .docx formatu na e-mail: erasmus@unios.hr, a potpisani primjerak treba biti priložen uz ostale dokumente za prijavu na natječaj.
Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu.
Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

 

Dodatne informacije:
Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora (ažurirano: ožujak 2016.)
Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Obrasci za provedbu mobilnosti:
Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute
Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse)

Konzultacije za studente održavaju se ponedjeljkom i utorkom, od 08.00-10.00 sati, te srijedom od 13.00 – 15.00 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek.

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb